Klub Salamandra


Dnia 13 grudnia 2011 Kolbuszowski Klub Turystyczny "Salamandra" wszedł
w 10 rok swojego istnienia... ;-)

     Klub skupia przede wszystkim zainteresowanych turystyką i krajoznawstwem, ludzi którzy chcą i potrafią spędzać swój wolny czas na świeżym powietrzu, na górskim szlaku, czy w inny czynny sposób.

      Na pewno zastanawiacie się skąd nazwa Klubu. Pierwszy jej człon, to oczywiście standard przejęty od wielu podobnych nam klubów, chcących w jakiś sposób (podobnie jak) utożsamić się ze swoja miejscowością. Dlaczego "Salamandra"? Wśród członków Klubu trwała długa, kilku tygodniowa debata na temat nazwy, nie mogąc dojść do porozumienia postanowiliśmy przejąć nazwę od Szkolnego Koła Turystycznego działającego przy Gimnazjum nr 2, którego jestem także opiekunem.

      KKT "Salamandra" skupia głównie młodych ludzi, często uczniów kolbuszowskich szkół, ale także studentów, osoby dorosłe, które służą dobrą radą i słowem, biorąc też niejednokrotnie udział w imprezach klubowych. Jesteśmy jednak otwarci na współpracę ze wszystkimi chętnymi, nie tylko młodymi.


      Klub zajmuje się:

1. Organizacją turystycznych Imprez na Orientację (w tym ogólnopolskie, wojewódzkie i lokalne)

2. Organizacją wycieczek klubowych (różne i jeszcze inne)

3. Organizacją przeglądów piosenki turystycznej (5 edycji)

4. Popularyzacją krajoznawstawa i turystyki wśród dzieci i młodzieży

 

                                                                              Prezes KKT "Salamandra" Paweł Michno


Previous page: Kalendarze
Next page: Salamandra plamista