Regulamin Pucharu Prezesa

Regulamin Pucharu Prezesa KKT "Salamandra"

w Marszach na Orientację - 2011 rok

 

                   Rywalizacja o Puchar Prezesa Kolbuszowskiego Klubu Turystycznego "Salamandra" toczy się w bieżącym, 2011 roku. Dotyczy ona jedynie Imprez na Orientację. Klasyfikacja będzie prowadzona w kategoriach TD, TM, TJ i TS. Do sumy generalnej zaliczone zostana wszystkie imprezy organizowane przez KKT oraz inne organizowane przez inne kluby, w których udział brali członkowie klubu, Szkolnego Koła Turystycznego oraz uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 2 w Kolbuszowej.

                 Punktacja za udział w imprezach organizowanych przez KKT (oprócz Mistrzostw Kolbuszowej "Do źródeł Nilu") oraz imprezy rangi regionalnej:

1 miejsce: 20 pkt., 2 miejsce: 18 pkt., 3 miejsce: 16 pkt., 4 miejsce: 14 pkt., 5 miejsce: 12 pkt., 6 miejsce: 10 pkt., 7 miejsce: 8 pkt., 8 miejsce: 6 pkt., 9 miejsce: 4 pkt., 10 miejsce: 2 pkt., 11 i każde następne miejsce 1 pkt. DKL (dyskwalifikacja) i NKL (nieklasyfikowany) 0 pkt.

                    Punktacja za udział w imprezach rangi ogólnopoplskiej i Pucharu Polski:

1 miejsce: 50 pkt, 2 miejsce: 40 pkt., 3 miejsce: 30 pkt., 4 miejsce: 20 pkt., 5 miejsce: 15 pkt., za każde następne miejsce 10 pkt.

                 Jednocześnie z Pucharem Prezesa z Marszach na Orientację prowadzona będzia oddzielna punktacja organizatorów kolbuszowskich imprez. Każdy organizator otrzyma 10 pkt. do klasyfikacji generalnej Pucharu a budowniczy tyle co zwycięzca.

                    Punkty do klasyfikacji liczone będą indywidualnie, niezależnie od tego czy uczestnik startował wimprezie indywidualnie, czy w zespole.

                    Z klasyfikacji wyłączony jest fundator pucharu (będzie jednak ujęty w klasyfikacji)

                 Wszelkie informacje o imprezach organizowanych przez KKT "Salamandra" oraz udział członków klubu w imprezach wyjazdowych, będą podawane na bieżąco na stronie klubu.

                    Powyższy regulamin został zaakceptowany przez Zarząd KKT "Salamandra"


Previous page: Puchar Prezesa
Next page: Puchar Podkarpacia w MnO